Historie

besso-turisthytte
Turisthytta er oppkalt etter elva Besso som renner like ved. Elva igjen har antageligvis fått navnet sitt etter ordet "bjørn." Så det er sannsynlig at fjerne forfedre har møtt bamser og binner i området rundt Besso.

Arkeologer har avdekka at folk brukte området rundt Normannslågen allerede for fem-seks tusen år siden!

De store mengdene med stein og rester etter redskap som de har etterlatt seg, tyder på at det ikke har vært snakk om sporadiske besøk - men at det har bodd mange mennesker der over lang tid.

 

Sannsynligvis var det store mengder rein og rype som lokket dem til fjells.
Også senere har jakt og fiske betydd mye for høyfjellsfolk, noe de mange steinbuene rundt omkring vitner om,for eksempel gamle Bessobu i nærheten av nåtidens turisthytte.

 

I 1934 hadde fotturistene begynt å få øynene opp for Hardangervidda, og Margareta og Ola Sæbø bygde Besso Turisthytte, som siden har vært påbygd og modernisert flere ganger.

Frå 1955 til 1963 drev Leif Sæbø hytta, Gunnar og Margunn Sæbø drev fra 1963 og i hele 30 år.

 

Fra 1994 til 2006 leide Aud Laingen Hamre hytta, og drev stedet  med god hjelp av broren Sylfest, mannen Knut, og barna Anna, Bjørner og Ingebjørg - i tillegg til en rekke andre gode hjelpere, blant annet noen trofaste budeier.

 

I 2006 fikk Besso Turisthytte nye eiere, Odd Anders Fjeld og Andreas Finsrud fra Siljan i Telemark kjøpte stedet ,og leide ut driften til Sylfest Laingen fra 2006 tilogmed 2012. Fra sommeren 2013 ovetok Fjeld og Finsrud selv driveransvaret for hytta.

Høsten 2017 valgte familien Fjeld etter 10 år på Besso å selge sin andel av stedet.

Familien Finsrud fortsetter som eiere og drivere av Besso Turisthytte.

Eierne er opptatt av å videreføre tradisjonene ved Besso, og at  kuene fortsatt rauter på tunet, at fisken kommer på bordet, at det finnes smør til brødet og at alle gjester får varme senger og kulturelle innslag med musikk fra ulike sjangre.